Sau gần một 1 thị trường biến động vì đại dịch COVID-19, và đặc biệt bùng nổ đại dịch tại Ấn Độ đã phá vỡ mọi kỉ lục về dịch bệnh. Chúng tôi có cơ hội ngồi lại để nghe những chia sẻ từ Mrs Trần Trúc Phương về định hướng phát triển, khởi nghiệp Doanh nghiệp.

Kinh nghiệm của bà Trúc Phương cho thấy, trước khi muốn lập nghiệp cần phải khởi nghề. Khởi nghề, học tập, xây dựng, hoàn thiện văn hóa của chính bản thân mình, cơ sở doanh nghiệp mình rồi mới lập nghiệp và phát triển thành công. Sau mỗi giai đoạn, bạn hay doanh nghiệp bạn phải chốt lại một chặng đường, rồi sau đó mới tiếp tục phát triển.

Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, bà Trúc Phương trở về quê hương với mục đích: “Mang tư duy, sáng tạo của mình sau những năm tháng học tập được nhằm chia sẻ cho người Bến Tre giảm bớt được rủi ro, thất bại khi khởi nghề, lập nghiệp. Làm cầu nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo mối quan hệ rộng và xa hơn cho doanh nghiệp tỉnh nhà. Chia sẻ những mô hình kinh nghiệm thành công mà Viện Nghiên cứu giáo dục và Quản trị kinh doanh đã hỗ trợ”.

Tạp chí Doanh Nhân Toàn Cầu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here