Ba giải pháp làm giảm hàng tồn ở cảng Cát Lái

TTO - Cục Hàng hải Việt Nam đã thống nhất với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện tập trung vào 3 nhóm giải pháp để giảm hàng tồn ở cảng Cát Lái.

Ba giải pháp làm giảm hàng tồn ở cảng Cát Lái
TTO - Cục Hàng hải Việt Nam đã thống nhất với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức triển khai thực hiện tập trung vào 3 nhóm giải pháp để giảm hàng tồn ở cảng Cát Lái.