Bất lực vì xe né trạm, chủ BOT muốn bán trạm thu phí giá 1.200 tỉ đồng

Công ty 545 đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam mua lại dự án BOT qua Quảng Nam.

Bất lực vì xe né trạm, chủ BOT muốn bán trạm thu phí giá 1.200 tỉ đồng
Công ty 545 đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam mua lại dự án BOT qua Quảng Nam.