Bắt tổng giám đốc và phó tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp cao su miền Nam

Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp cao su miền Nam bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt tổng giám đốc và phó tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp cao su miền Nam
Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp cao su miền Nam bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.