Bí thư và chủ tịch phường bị đình chỉ vì để dân 'vùng đỏ' ra đường... đá cầu, 'tám' chuyện

TTO - Mặc dù được xác định là “vùng đỏ” với nhiều ca mắc nhưng lãnh đạo phường vẫn để người dân thoải mái ra đường vui chơi, đá cầu,“tám” chuyện, vi phạm giãn cách.

Bí thư và chủ tịch phường bị đình chỉ vì để dân 'vùng đỏ' ra đường... đá cầu, 'tám' chuyện
TTO - Mặc dù được xác định là “vùng đỏ” với nhiều ca mắc nhưng lãnh đạo phường vẫn để người dân thoải mái ra đường vui chơi, đá cầu,“tám” chuyện, vi phạm giãn cách.