Bộ Công thương kiến nghị mua 4 triệu tấn lúa để tạm trữ

TTO - Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nói sẽ kiến nghị Chính phủ mua tạm trữ 4 triệu tấn lúa để tiêu thụ cho bà con nông dân, đồng thời dự trữ trong bối cảnh "cả thế giới chắc chắn thiếu ăn sau COVID-19", theo nhận định của bộ trưởng.

Bộ Công thương kiến nghị mua 4 triệu tấn lúa để tạm trữ
TTO - Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nói sẽ kiến nghị Chính phủ mua tạm trữ 4 triệu tấn lúa để tiêu thụ cho bà con nông dân, đồng thời dự trữ trong bối cảnh "cả thế giới chắc chắn thiếu ăn sau COVID-19", theo nhận định của bộ trưởng.