Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Doanh nghiệp đừng chờ giá lúa xuống đáy rồi mới mua

TTO - Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các doanh nghiệp cần phát huy tinh thần hỗ trợ tích cực mua lúa gạo cho nông dân, không chờ lúa hạ giá xuống đáy nữa rồi mới mua.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Doanh nghiệp đừng chờ giá lúa xuống đáy rồi mới mua
TTO - Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các doanh nghiệp cần phát huy tinh thần hỗ trợ tích cực mua lúa gạo cho nông dân, không chờ lúa hạ giá xuống đáy nữa rồi mới mua.