Bước leo thang trong xung đột Nga - Ukraine

Việc các nhà lãnh đạo Pháp và Đức nhất trí để Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga là diễn biến mới đáng chú ý trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Bước leo thang trong xung đột Nga - Ukraine
Việc các nhà lãnh đạo Pháp và Đức nhất trí để Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga là diễn biến mới đáng chú ý trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.