Cấy ghép đầu nhờ robot và AI: Quá hấp dẫn và cũng quá nguy hiểm

Theo mô tả của BrainBridge, với công nghệ robot mới nhất và trí tuệ nhân tạo (AI), đầu người bệnh sẽ được cắt rời và ghép vào cơ thể hiến khỏe mạnh.

Cấy ghép đầu nhờ robot và AI: Quá hấp dẫn và cũng quá nguy hiểm
Theo mô tả của BrainBridge, với công nghệ robot mới nhất và trí tuệ nhân tạo (AI), đầu người bệnh sẽ được cắt rời và ghép vào cơ thể hiến khỏe mạnh.