Chính phủ Mỹ đưa tỉ lệ thế chấp xuống mức 7% với kỳ vọng định hình lại thị trường nhà ở

Triển vọng Cục Dự trữ liên bang giảm lãi suất trong vài tháng tới đang giảm dần đã giữ lãi suất thế chấp của Mỹ ở mức 7%.

Chính phủ Mỹ đưa tỉ lệ thế chấp xuống mức 7% với kỳ vọng định hình lại thị trường nhà ở
Triển vọng Cục Dự trữ liên bang giảm lãi suất trong vài tháng tới đang giảm dần đã giữ lãi suất thế chấp của Mỹ ở mức 7%.