Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật đất đai là việc đại sự nên lắng nghe càng nhiều càng tốt

TTO - Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc sửa Luật đất đai năm 2013 là việc đại sự, nên lắng nghe càng nhiều càng tốt, nhiều người nói, từ nhiều phía, khiêm tốn, cầu thị, để đây thực sự là cơ hội tạo ra sự thay đổi căn bản.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật đất đai là việc đại sự nên lắng nghe càng nhiều càng tốt
TTO - Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc sửa Luật đất đai năm 2013 là việc đại sự, nên lắng nghe càng nhiều càng tốt, nhiều người nói, từ nhiều phía, khiêm tốn, cầu thị, để đây thực sự là cơ hội tạo ra sự thay đổi căn bản.