Còn tình trạng ‘trên nóng, dưới lạnh’ trong giải quyết thủ tục hành chính ở Cần Thơ

Đó là nhận định của ông Trần Việt Trường - chủ tịch UBND TP Cần Thơ - tại hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và chính quyền thành phố.

Còn tình trạng ‘trên nóng, dưới lạnh’ trong giải quyết thủ tục hành chính ở Cần Thơ
Đó là nhận định của ông Trần Việt Trường - chủ tịch UBND TP Cần Thơ - tại hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và chính quyền thành phố.