Đề xuất lập đội xe 100 chiếc chạy GrabCar y tế và GrabCar cấp cứu

TTO - Grab đề xuất phương án tận dụng một số lượng xe 4 bánh để hỗ trợ vận chuyển trang thiết bị ngành y tế với dịch vụ GrabCar y tế. GrabCar cấp cứu sẽ vận chuyển người dân, bệnh nhân di chuyển đến các cơ sở y tế.

Đề xuất lập đội xe 100 chiếc chạy GrabCar y tế và GrabCar cấp cứu
TTO - Grab đề xuất phương án tận dụng một số lượng xe 4 bánh để hỗ trợ vận chuyển trang thiết bị ngành y tế với dịch vụ GrabCar y tế. GrabCar cấp cứu sẽ vận chuyển người dân, bệnh nhân di chuyển đến các cơ sở y tế.