Điều động ông Phạm Tấn Công làm bí thư Đảng đoàn VCCI

TTO - Ban Bí thư vừa quyết định điều động ông Phạm Tấn Công, phó bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, làm bí thư Đảng đoàn Phòng Thương mại & công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động ông Phạm Tấn Công làm bí thư Đảng đoàn VCCI
TTO - Ban Bí thư vừa quyết định điều động ông Phạm Tấn Công, phó bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, làm bí thư Đảng đoàn Phòng Thương mại & công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.