Điều tra vụ một người đàn ông tử vong sau chầu nhậu

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm một người đàn ông tử vong sau khi nhậu.

Điều tra vụ một người đàn ông tử vong sau chầu nhậu
Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm một người đàn ông tử vong sau khi nhậu.