Đưa khoáng nóng và công nghệ detox vào từng căn hộ

Ba tập đoàn hàng đầu Nhật Bản vừa bắt tay tập đoàn Ecopark, phát triển dự án tháp đôi trị liệu The Landmark. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam đưa khoáng nóng và công nghệ detox vào từng căn hộ.

Đưa khoáng nóng và công nghệ detox vào từng căn hộ
Ba tập đoàn hàng đầu Nhật Bản vừa bắt tay tập đoàn Ecopark, phát triển dự án tháp đôi trị liệu The Landmark. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam đưa khoáng nóng và công nghệ detox vào từng căn hộ.