Doanh nghiệp tại TP.HCM kiến nghị ngừng phương án '3 tại chỗ’

TTO - Báo cáo với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, một số doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thiết yếu tại TP.HCM kiến nghị các cấp xem xét lại phương án '3 tại chỗ' để giúp doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Doanh nghiệp tại TP.HCM kiến nghị ngừng phương án '3 tại chỗ’
TTO - Báo cáo với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, một số doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thiết yếu tại TP.HCM kiến nghị các cấp xem xét lại phương án '3 tại chỗ' để giúp doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.