Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Công an điều tra vụ 112 hồ sơ có dấu hiệu chỉnh sửa

Liên quan đến vụ 112 hồ sơ bồi thường ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có dấu hiệu chỉnh sửa, Công an Đồng Nai đã vào cuộc thu thập hồ sơ điều tra vụ việc.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Công an điều tra vụ 112 hồ sơ có dấu hiệu chỉnh sửa
Liên quan đến vụ 112 hồ sơ bồi thường ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có dấu hiệu chỉnh sửa, Công an Đồng Nai đã vào cuộc thu thập hồ sơ điều tra vụ việc.