Gỡ vướng để mì ăn liền sản xuất thời dịch, hàng xuất khẩu được bán ở TP.HCM

TTO - Trước phản ảnh của doanh nghiệp về việc sản xuất mì ăn liền khó đáp ứng các quy định do dịch bệnh ảnh hưởng nguyên phụ liệu, Ban quản lý an toàn thực phẩm đã đề xuất các giải pháp gỡ khó cũng như cho phép hàng xuất khẩu được bán ở TP.HCM.

Gỡ vướng để mì ăn liền sản xuất thời dịch, hàng xuất khẩu được bán ở TP.HCM
TTO - Trước phản ảnh của doanh nghiệp về việc sản xuất mì ăn liền khó đáp ứng các quy định do dịch bệnh ảnh hưởng nguyên phụ liệu, Ban quản lý an toàn thực phẩm đã đề xuất các giải pháp gỡ khó cũng như cho phép hàng xuất khẩu được bán ở TP.HCM.