Hà Nội tặng TP.HCM 5.000 tấn gạo, Bình Dương 1.000 tấn

TTO - TP Hà Nội gửi tặng TP.HCM 5.000 tấn gạo và tỉnh Bình Dương 1.000 tấn gạo để chia sẻ những khó khăn khi 2 địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Hà Nội tặng TP.HCM 5.000 tấn gạo, Bình Dương 1.000 tấn
TTO - TP Hà Nội gửi tặng TP.HCM 5.000 tấn gạo và tỉnh Bình Dương 1.000 tấn gạo để chia sẻ những khó khăn khi 2 địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.