Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của vở nhạc kịch Chuyến tàu huyền thoại

Tại Cảng Sài Gòn - cảng hành khách tàu biển, những cảnh đặc sắc đầu tiên của vở nhạc kịch hoành tráng 'Chuyến tàu huyền thoại' đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân được hé lộ.

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của vở nhạc kịch Chuyến tàu huyền thoại
Tại Cảng Sài Gòn - cảng hành khách tàu biển, những cảnh đặc sắc đầu tiên của vở nhạc kịch hoành tráng 'Chuyến tàu huyền thoại' đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân được hé lộ.