Hỏi - đáp: Thách thức và cơ hội thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

Đâu là những cơ hội và thách thức mà Sacombank nhận thấy trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong thời gian tới?

Hỏi - đáp: Thách thức và cơ hội thúc đẩy thanh toán không tiền mặt
Đâu là những cơ hội và thách thức mà Sacombank nhận thấy trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong thời gian tới?