Hỏi - Đáp: Ví MoMo đã liên kết với các đơn vị nào để triển khai dịch vụ thanh toán không tiền mặt?

MoMo đang nỗ lực đưa tất cả các dịch vụ cần thiết và thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của người Việt lên ứng dụng như mua sắm, thanh toán hóa đơn điện nước, viễn thông, dịch vụ công, tài chính, bảo hiểm…

Hỏi - Đáp: Ví MoMo đã liên kết với các đơn vị nào để triển khai dịch vụ thanh toán không tiền mặt?
MoMo đang nỗ lực đưa tất cả các dịch vụ cần thiết và thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của người Việt lên ứng dụng như mua sắm, thanh toán hóa đơn điện nước, viễn thông, dịch vụ công, tài chính, bảo hiểm…