Kiến nghị giảm giá điện sinh hoạt của công nhân tại các doanh nghiệp '3 tại chỗ'

TTO - Các doanh nghiệp báo cáo Chính phủ xem xét, chấp thuận giảm giá điện sinh hoạt của công nhân tại những nơi tổ chức sản xuất theo mô hình "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 địa điểm" như đang áp dụng đối với các cơ sở cách ly y tế.

Kiến nghị giảm giá điện sinh hoạt của công nhân tại các doanh nghiệp '3 tại chỗ'
TTO - Các doanh nghiệp báo cáo Chính phủ xem xét, chấp thuận giảm giá điện sinh hoạt của công nhân tại những nơi tổ chức sản xuất theo mô hình "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 địa điểm" như đang áp dụng đối với các cơ sở cách ly y tế.