Lộc Trời trúng thầu 100.000 tấn gạo, có làm tăng giá lúa cho nông dân?

Ngày 30-5, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đã thông báo về việc trúng thầu 100.000 tấn gạo cung ứng cho Cơ quan Hậu cần Nhà nước Indonesia (Perum Bulog).

Lộc Trời trúng thầu 100.000 tấn gạo, có làm tăng giá lúa cho nông dân?
Ngày 30-5, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đã thông báo về việc trúng thầu 100.000 tấn gạo cung ứng cho Cơ quan Hậu cần Nhà nước Indonesia (Perum Bulog).