Một trường cao đẳng TP.HCM liên kết đào tạo bán dẫn với Đài Loan từ lớp 10

Lộ trình học bao gồm 3,5 năm cao đẳng tại Việt Nam và 2 năm đại học tại Đài Loan.

Một trường cao đẳng TP.HCM liên kết đào tạo bán dẫn với Đài Loan từ lớp 10
Lộ trình học bao gồm 3,5 năm cao đẳng tại Việt Nam và 2 năm đại học tại Đài Loan.