MTA Vietnam 2024: Tìm giải pháp phát triển xanh ngành cơ khí, sản xuất

Đến với MTA Vietnam 2024, doanh nghiệp không chỉ có cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, mới nhất ngành cơ khí, sản xuất mà còn được cập nhật các giải pháp trung hòa carbon, giảm phát thải, phát triển bền vững đang là xu hướng.

MTA Vietnam 2024: Tìm giải pháp phát triển xanh ngành cơ khí, sản xuất
Đến với MTA Vietnam 2024, doanh nghiệp không chỉ có cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, mới nhất ngành cơ khí, sản xuất mà còn được cập nhật các giải pháp trung hòa carbon, giảm phát thải, phát triển bền vững đang là xu hướng.