Nga công bố video binh sĩ xông vào chiến hào Ukraine

Đoạn video do chính binh sĩ Nga ghi lại cho thấy cận cảnh những gì diễn ra trong một chiến hào của Ukraine.

Nga công bố video binh sĩ xông vào chiến hào Ukraine
Đoạn video do chính binh sĩ Nga ghi lại cho thấy cận cảnh những gì diễn ra trong một chiến hào của Ukraine.