Phải chấn chỉnh việc 'bán phá giá' gạo

Sau khi hai doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam trúng thầu cung ứng gạo cho Indonesia với giá thấp, nhiều doanh nghiệp ngành gạo và nông dân lo ngại giá lúa sẽ bị ảnh hưởng.

Phải chấn chỉnh việc 'bán phá giá' gạo
Sau khi hai doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam trúng thầu cung ứng gạo cho Indonesia với giá thấp, nhiều doanh nghiệp ngành gạo và nông dân lo ngại giá lúa sẽ bị ảnh hưởng.