Quân đội Iran công bố kết quả điều tra vụ trực thăng chở Tổng thống Raisi rơi

Bộ Tổng tham mưu quân đội Iran, đơn vị được giao nhiệm vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng, đã công bố một số thông tin điều tra ban đầu.

Quân đội Iran công bố kết quả điều tra vụ trực thăng chở Tổng thống Raisi rơi
Bộ Tổng tham mưu quân đội Iran, đơn vị được giao nhiệm vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng, đã công bố một số thông tin điều tra ban đầu.