Sau đơn cầu cứu khẩn cấp, điện mặt trời và đường dây 500kV Trung Nam được tháo gỡ thế nào?

Bộ Công Thương đã họp với các bên liên quan về việc tháo gỡ cho Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam sau khi có đơn cầu cứu khẩn cấp.

Sau đơn cầu cứu khẩn cấp, điện mặt trời và đường dây 500kV Trung Nam được tháo gỡ thế nào?
Bộ Công Thương đã họp với các bên liên quan về việc tháo gỡ cho Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam sau khi có đơn cầu cứu khẩn cấp.