Siêu thị Co.opmart Cà Mau mở cửa trở lại, đảm bảo thực phẩm giá bình ổn

Sau nhiều ngày tạm ngưng hoạt động để tuân thủ các biện pháp chống dịch COVID-19, siêu thị Co.opmart Cà Mau đã mở cửa trở lại với giá bình ổn.

Siêu thị Co.opmart Cà Mau mở cửa trở lại, đảm bảo thực phẩm giá bình ổn
Sau nhiều ngày tạm ngưng hoạt động để tuân thủ các biện pháp chống dịch COVID-19, siêu thị Co.opmart Cà Mau đã mở cửa trở lại với giá bình ổn.