Tange Associates và triết lý thiết kế được cha truyền con nối qua 2 kỳ Olympic

Đơn vị thiết kế kiến trúc Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu thế giới trong suốt hơn 70 năm với triết lý đề cao yếu tố xã hội - con người.

Tange Associates và triết lý thiết kế được cha truyền con nối qua 2 kỳ Olympic
Đơn vị thiết kế kiến trúc Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu thế giới trong suốt hơn 70 năm với triết lý đề cao yếu tố xã hội - con người.