Thu nhập giảm vẫn bị trừ thuế và không được đề xuất giảm thuế!

TTO - Trong khi thu nhập giảm mạnh, thậm chí chỉ còn nhận được lương cơ bản khi doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, nhưng nhiều người làm công ăn lương vẫn bị tạm trừ thuế thu nhập cá nhân như năm trước và không được đề xuất giảm thuế…

Thu nhập giảm vẫn bị trừ thuế và không được đề xuất giảm thuế!
TTO - Trong khi thu nhập giảm mạnh, thậm chí chỉ còn nhận được lương cơ bản khi doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, nhưng nhiều người làm công ăn lương vẫn bị tạm trừ thuế thu nhập cá nhân như năm trước và không được đề xuất giảm thuế…