Tổng công ty Điện lực TP.HCM: Con người là trung tâm của chuyển đổi số

Để tăng tốc lực hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số và sớm trở thành doanh nghiệp (DN) chuyển đổi số toàn diện, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đang triển khai hàng loạt giải pháp để cải thiện công nghệ, nâng chất nguồn nhân lực.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM: Con người là trung tâm của chuyển đổi số
Để tăng tốc lực hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số và sớm trở thành doanh nghiệp (DN) chuyển đổi số toàn diện, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đang triển khai hàng loạt giải pháp để cải thiện công nghệ, nâng chất nguồn nhân lực.