TP.HCM 'đặt hàng' công nghệ giải quyết 3 bài toán lớn trong giáo dục

Các bài toán được 'đặt hàng' công nghệ cũng là những thách thức trong quản lý dạy và học trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM 'đặt hàng' công nghệ giải quyết 3 bài toán lớn trong giáo dục
Các bài toán được 'đặt hàng' công nghệ cũng là những thách thức trong quản lý dạy và học trên địa bàn TP.HCM.