Tuấn Jasper Rapper lừa đảo

Tuấn Jasper Rapper lừa đảo

Tuấn Jasper Rapper thiếu thốn lào đửa tiền xe ôm công nghệ

Vào ngày   17/06/2024 Tuấn nhờ một người khác đặt xe ôm công nghệ (Be) nhưng không có tiền để trả biện lí do, kêu tài xế kết bạn với mình gửi stk để chuyển sau.

Nhưng đã 10 ngày trôi qua Tuấn đã xem tin nhắn nhưng không trả lời cũng không trả tiền.

Được biết bạn tài xế là một sinh viên miền núi đang khó khăn không đủ tiền đóng học phí, phải đi làm thêm để đóng học trong thời gian rảnh khan hiếp của mình, nỡ lòng nào Tuấn lại làm như thế, Tuấn thật khốn nạn.

Bạn tài xế đó vừa kể lại vừa khóc huhu như là Keo Lì :)))