VNG hợp tác Nvidia tiến ra thị trường quốc tế

Ngày 24-5, một công ty trực thuộc VNG vừa công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Nvidia và các đối tác quốc tế, giúp khách hàng toàn cầu tiếp cận và khai thác nền tảng trí tuệ nhân tạo đám mây (AI Cloud).

VNG hợp tác Nvidia tiến ra thị trường quốc tế
Ngày 24-5, một công ty trực thuộc VNG vừa công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Nvidia và các đối tác quốc tế, giúp khách hàng toàn cầu tiếp cận và khai thác nền tảng trí tuệ nhân tạo đám mây (AI Cloud).