Xe chở hàng hóa vào Cần Thơ vì sao phải ghé điểm tập kết?

TTO - Nhiều doanh nghiệp vận tải chở hàng hóa thiết yếu vào Cần Thơ buộc phải ghé điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa do TP quy định. Doanh nghiệp cho rằng phải bốc dỡ hàng hóa sang xe khác rồi vận chuyển vào TP làm đội chi phí.

Xe chở hàng hóa vào Cần Thơ vì sao phải ghé điểm tập kết?
TTO - Nhiều doanh nghiệp vận tải chở hàng hóa thiết yếu vào Cần Thơ buộc phải ghé điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng hóa do TP quy định. Doanh nghiệp cho rằng phải bốc dỡ hàng hóa sang xe khác rồi vận chuyển vào TP làm đội chi phí.